2024. jlius 24. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Dokumentumok listája Házirend Ped. program Emelt szint SzMSz Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

Pedagógiai program


A bajai III. Béla Gimnázium a város legrégibb középiskolája, 1757-ben kezdte meg működését. 1921-ben a zirci apát utasítására vette fel a ciszterci rendet hazánkba telepítő III. Béla király nevét, melyet az 1948-as államosítás után is megtartott. A III. Béla Gimnázium 2007 októberében ünnepelte alapításának 250. évfordulóját. Az intézmény alapítása óta Baja és környékének meghatározó szellemi központja. Története során számos kiemelkedő tanáregyéniség dolgozott itt, és az iskola sok kiváló értelmiségi foglalkozású embert adott a városnak, illetve az egész országnak. Az ide beiratkozó diákok nagy részének végcélja mindig is a felsőfokú végzettség megszerzése volt. Az elmúlt 10 év átlagában, az érettségi évében végzős diákjaink 80-90%-a került be egyetemre, főiskolára. Ez országosan is kiemelkedő eredmény. E végcél eléréséhez biztosította és ezután is biztosítja az iskola a megfelelő tudást és az általános műveltséget.
A gimnázium tantestülete fogékony az új iránt, szívesen vállalkoznak a tanáraink továbbképzésekre. A gimnázium egykori tanulói felsőfokú tanulmányaik befejezése után szívesen jönnek vissza tanárként is a régi alma mater falai közé. A tantestületnek közel 60 %-a itt érettségizett a gimnáziumban. A tanári fluktuáció minimális.
Iskolánkban 1991-ben az országban az elsők között indult be – a négy évfolyamos képzés mellett, azzal párhuzamosan - és azóta is eredményesen működik a hat évfolyamos gimnáziumi képzés. A tanulók felvételi vizsgával kerülnek be az iskolába.
1997 óta van lehetőség arra, hogy diákjaink közül a német nyelvből legjobbak DSD vizsgát tegyenek. A C1 és B2 fokozatok a továbbtanuláshoz többletpontokat jelentenek. 2009 októbere óta iskolánk ECL nyelvvizsgahelyként is működik.
A 2004/2005-ös tanévtől indult az öt évfolyamos képzés, az ún. nyelvi-informatikai előkészítő osztállyal. A tanulók az angol és a német nyelvet és az informatikát a 9. évfolyamon magas óraszámban tanulják. Különös hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, a hozott különbségek – közel 20 általános iskolából érkeznek tanulóink – kiegyenlítésére, a hátrányok megszüntetésére.
2005-től került bevezetésre a kétszintű érettségi rendszere, amellyel párhuzamosan megszűnt a felvételi vizsga rendszere mint a felsőoktatásba bekerülés feltétele.
A gimnázium 2007 óta testvériskolai kapcsolatot ápol a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceummal és a Református Kollégiummal.
Baja város önkormányzati iskolájaként – mint feladat-ellátási hely – részt veszünk a TÁMOP-3.1.4/08/2 - „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. pályázati program megvalósításában. Az új, korszerű tanulási-tanítási eljárások és módszerek megismerése és alkalmazása a hatékony oktató–nevelő munka javát szolgálja. A pedagógiai, módszertani megújulást támogatják az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló nyertes - TIOP-1.1.1/07/1 és a TIOP-1.1.1/09/1 - pályázati programok. Az IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya eléri az 50 %-ot.
Baja legjelentősebb vállalatainak, hivatalainak, intézményeinek, bankjainak, vállalkozásainak vezetőségében, ügyvédi irodáiban számos régi diákunk dolgozik.