2024. jlius 24. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

SzMK Intézményi Tanács Bélás Baráti Kör Művelt Ifjúságért Bartai - Pécsi díj Rotary Club Védőnő Testvériskola

Rotary Club


Preambulum

Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jószándék. Ezeket az ideálokat áplják a Rotry Klubokban a rotaristák baráti összejöveteleiken. A Rotary ezt a célt a következő utakon igyekszik elérni:

  1. a barátság ápolásával, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások számára,
  2. a magán- és hivatalos életben a magas etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismerése által,
  3. valamennyi rotarista felelősségteljes magán, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatásával,
  4. a jószándék ápolásával, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja olyan tevékeny emberek világközössége által, akiket a segítőkészség ideálja egyesít.

A Négy Kérdés Próba

A Rotary-ban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának mércéje a négy kérdés próba:

  1. Igaz-e?
  2. Tisztességes-e minden érintett számára?
  3. Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?
  4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

Rotary díj alapítás

A Rotary Club Baja tagsága egyhangú akarattal díjat alapít annak érdekében, hogy a Rotary mozgalom alapelveit, céljait minél szélesebb körben megismertesse az ifjúsággal. A díj alapító továbbá ezzel is támogatni kívánja a művelt, felelősen gondolkodó, értékelvű helyi értelmiség kialakítását.
A díj neve: Rotary Club Baja Ifjúsági díja A díj összege: 100.000 forint évente

Pályázati feltételek

A Rotary Club Baja által felajánlott díjban részesülhet egy olyan tanuló, aki nemcsak tanulmányi előmenetelével, hanem erkölcsös magatartásával, közösségi munkájával, magas színvonalú iskolán kívüli teljesítményével és általános emberi kvalitásaival pédaként állítható diáktársai elé, továbbá elkötelezettséget mutat a Rotary mozgalom szellemiségének lényeges elemét jelentő jótékony tevékenység iránt. Díjazható olyan tanuló is, aki rendkívüli helyzet(ek)ben tanúsított felelős magatartásával példás erkölcsi helytállásról, kiváló emberi tulajdonságokról tesz tanúbizonyságot.
A jelölés folyamatát, a javaslattevők körét és személyét a Club nem szabályozza, de minden jelöléshez a Club ifjúsági felelősének egyetértése kell.

A pályázat kihírdetése

Az Iskola vezetése köteles a pályázati kiírást a tanévnyitón kihírdetni és az iskolában szokásos módon közzétenni úgy, hogy az folyamatosan elérhető legyen minden diák számára.

Elbírálás feltételei, módja

A jelöltek névsorát és a részletes indoklásokat az Intézet igazgatója adja át a Club elnökének. Az átadott listának legalább három és legfeljebb öt nevet kell tartalmaznia.
A jelölések benyújtásának határideje az adott tanév április 10.
A díj odaítéléséről a Club közgyűlése dönt. A tagság dönthet arról, hogy egy adott évben nem adja ki a díjat, ha egyetlen jelöltet sem tart alkalmasnak a díjazásra.

A díj átadása

A díj átadása minden évben a ballagási ünnepségen kerül sor. A díjat minden esetben a Club elnöke adja át.
A díjazott tanuló meghívást kap a Club egy ünnepi ülésére és a továbbiakban valamennyi rendezvényére.
A díjazott tanulónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a díjazásáról fotó, cikk, interjú jelenjen meg.