2024. jlius 24. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Aktuális lehetőségek!!!1. A közösségi szolgálat –fogalma
Nemzeti köznevelési törvény (Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”
2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként ötven óra közösségi szolgálat elvégzését írja elő, mely a 2015. január 01-jével az alábbiak szerint módosult:
6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
b) azon sajátos nevelési igénylő tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.


A szolgálat megkezdéséhez szükséges nyomtatványok,
(Kitöltésután a kapcsolattartó/osztályfőnök által megbeszéltek szerint kell leadni.):
  • jelentkezési lap (személyesen vehető át az IKSZ kapcsolattartótól/osztályfőnöktől)
  • közösségi szolgálati napló (személyesen vehető át az IKSZ kapcsolattartótól)
  • együttműködési megállapodás (letölthető)

2. A közösségi szolgálat elkezdése

3. Előírások

3.1. Alapelvek
érvényesülése a közösségi szolgálat során

4. A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenység

5. Fogadó szervezet lehet
Közösségi szolgálat végezhető: a gimnáziumban és külső szervezet bevonásával és magánembernél végezhető (ehhez az együtt megállapodás megkötéséhez az IKSZ kapcsolattartót kell keresni).
Iskolánk külső szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások itt találhatók.

6. A program zárása

A tanulóknak a 10. 11. 12. évfolyamon, a tanév elején lehetőségük a visszacsatolásra, a szerzett élmények, tapasztalatok elmondására az osztályfőnök által meghatározott időkeretben.

7. Dokumentáció

A közösségi szolgálati napló bemutatása alapján (a napló visszakerül a tanulóhoz), iskolai dokumentációba a megfelelő záradék bevezetésre kerül (osztály/kréta naplóba, bizonyítványba (46., 47.) törzslapra (47.)

Mellékletek

(Törvényi háttér, záradékok)